Μαθήματα πληροφορικής

 

Μαθήματα πληροφορικής - ECDL- CAMBRIDGE

Εκμάθηση προγραμμάτων και εκπαίδευση για την απόκτηση των διπλωμάτων πληροφορικής ECDL Ή CAMBRIDGE.

Με πολυετή διδακτική εμπειρία και μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις.

Μαθήματα πληροφορικής βασικού και προχωρημένου επιπέδου

Word, πρόγραμμα δημιουργία εγγράφων

 • Βασικές έννοιες πληροφορικής (γνωριμία με τα Windows, Φάκελοι και αρχειοθέτηση κά)
 • Δημιουργία εγγράφων και δυνατότητα μορφοποίησης τους
 • Εικόνες και σχήματα σε έγγραφα
 • Πίνακες και οργανογράμματα
 • Συγχώνευση Αλληλογραφίας για ομαδική αποστολή εγγράφων ή επιστολών.

 

Excel, λογιστικό πρόγραμμα

 • Βασικές έννοιες του Excel
 • Μορφοποίηση κειμένων και κελιών
 • Γραφήματα και οργανογράμματα
 • Διαχείριση Δεδομένων

 

 Access, Βάσεις Δεδομένων

 • Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων
 • Δημιουργία και επεξεργασία δεδομένων
 • Ερωτήματα
 • Φόρμες δεδομένων
 • Εκθέσεις - εκτυπώσεις δεδομένων

 

Power Point, Επαγγελματικές παρουσιάσεις

 • Βασικές έννοιες και αρχές σωστής παρουσίασης
 • Δημιουργία διαφανειών & παρουσιάσεων 
 • Μορφοποιήσεις
 • Εκόνες & Αντικείμενα
 • Κίνηση διαφανειών και αντκειμένων, ήχος

 

Internet

 • Βασικές έννοιες και θεωρία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Περιήγηση στο Internet και εκμάθηση δεξιοτήτων
 • e-mail, Επαφές & λίστες 

 

Windows 

 • Βασικές έννοιες υπολογιστών & Θεωρία
 • Παράθυρα - Ποντίκι - πληκτρολόγιο
 • Δημιουργία αρχείων, αποθήκευση & άνοιγμα.
 • Φάκελοι, ιδιότητες
 • Συμπίεση αρχείων

 

Μαθήματα πληροφορικής

 • Μαθήματα πληροφορικής για φοιτητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΛΗ 10, ΠΛΗ 11, ΠΛΗ 12 κ.ά.
 • Excel-Οικονομικού πανεπιστημίου Ρεθύμνου Μάθημα για το πρόγραμμα excel για φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα για το μάθημα "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι".
 • Δυνατότητα καθοδήγησης για την αντίστοιχη απαλλακτική εργασία του μαθήματος.


Επίσης μαθήματα για:

 • Java
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Σχεδίαση και δημιουργία δεδομένων με τη χρήση της γλώσσας SQL.
 • Αναλυτικά: Ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού.
 • Βασικά στοιχεία και έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και εφαρμογή των παραπάνω σε MySql server ή Access.
 • Μathematica
 • Σημειώσεις και παραδείγματα για το πρόγραμμα mathematica και συγκεκριμένα για το μάθημα "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι".
 • Γλώσσα προγραμματισμού C

 


Hotel Booking

TemplateMonster

300X250_04 

300X250_05